Reference

MP Lifts s.r.o.

MP Lifts s.r.o.

Díky spolupráci s ABC Českého Hospodářství a.s. se nám naplno otevírá možnost oslovit a být osloveni opravdu velkým množstvím zákazníkům.

Jsem přesvědčen, že spojení s touto firmou nám zaručí růst zakázek a umožní rozšířit naše služby za hranice regionu.

Těším se na plody vzájemné spolupráce.

Ing. Jakub Kubala
Prokurista