Reference

Filtration Group s.r.o.

Filtration Group s.r.o.

ABC Českého Hospodářství spolupracujeme již čtvrtým rokem. Výsledky spolupráce se projevily jak v počtu nových zakázek, tak ve zvýšené návštěvnosti naší prezentace.

To vše je podpořené i předními pozicemi na vyhledávačích. Lépe se nám tak daří zůstat v povědomí zákazníků.

Portál je velmi přehledný, po dvaceti letech existence soustřeďuje mezi svoji klientelou pro nás velmi zajímavou cílovou skupinu potencionálních zákazníků, kteří hledají vhodného dodavatele.

Plusem je i okamžitá zpětná vazba formou pravidelné statistiky a podpora ze strany ať marketingového oddělení, nebo obchodního zástupce.

Na základě naší několikaleté spolupráce můžeme ABC jen doporučit.

Ing. Miroslav Šafránek
jednatel společnosti